Excursion To Irakleia & Koufonisi

Departure Time Arrival Time
Naxos 9:30 Agia Anna Naxos 9:55
Agia Anna Naxos 10:00 Irakleia 10:50
Irakleia 12:30 Koufonisi 13:15
Koufonisi 17:30 Agia Anna Naxos 18:30
Naxos 18:45
Price: 50 euro adult - 0 to 5 years old free, 5 to 12 years old 50 % discount Information: +302285024222 +306985637767 +306944637872 +306949078754:

Excursion To Koufonissia
Departure Time Arrival Time
Naxos 9:30 Agia Anna Naxos 9:55
Agia Anna Naxos 10:00 Koufonisi 11:00
Koufonisi 17:00 Agia Anna Naxos 18:00
Naxos 18:30
Price: 40 euro Adult - 0 to 5 years old free, 5 to 12 years old 50% discount information: +302285024222 +306985637767 +306944637872 +306949078754:
Tuesday - Thursday - Saturday - Sunday
Ship Shedule
Departure Time Arrival Time
Agia Anna Naxou 08:30 Piso Livadi Parou 08:55
Piso Livadi Parou 09:20 Agia Anna Naxou 09:45
Agia Anna Naxou 18:30 Piso Livadi Parou 18:55
Piso Livadi Parou 19:15 Agia Anna Naxou 19:40
Price:15 Euro Adult one way 0 to 5 years old free, 5 to 12 years old 10 euros discount Information: +302285024222 +306985637767 +306944637872 +306949078754